Loading...

Aktualizacja sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok 2023

2024-07-03T08:07:39+02:002 lipca, 2024|Aktualności|

Burmistrz Zbąszynia zamieszcza aktualizację sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok 2023 uchwalonego uchwałą Nr XLIII/466/2022 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Zbąszyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy – aktualizacja.pdf

Załącznik finansowy do sprawozdana – aktualizacja.pdf

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”