Loading...

“Dąbki”

2023-03-28T14:50:27+02:0028 października, 2013|Brzegiem jeziora|

Niewielki płat lasu, nazywanego przez okolicznych mieszkańców „Dąbki”, tworzą okazałe drzewa dębu szypułkowego (Quercus robur). Bliżej ścieżki w drzewostanie przeważa topola osika (Populus tremula) zwana również tWiśnia wonna – gatunek często sadzony jako krzew [...]

Zlewnia

2023-03-29T09:12:38+02:003 października, 2013|Brzegiem jeziora|

Zlewnią nazywamy obszar, z którego wody spływają do zbiornika. Do najczęściej występujących typów zlewni można zaliczyć obszary leśne, pola, łąki oraz tereny zurbanizowane. Każdy z tych typów zlewni zupełnie inaczej wpływa na funkcjonowanie oraz [...]

Łąka

2023-03-29T09:02:26+02:003 października, 2013|Brzegiem jeziora|

Położona przy ścieżce rowerowej łąka, podobnie jak większość zbiorowisk łąkowych w naszej szerokości geograficznej jest zbiorowiskiem półnaturalnym, zależnym od działalności człowieka. Istnienie łąk jest uwarunkowane wykonywaniem koszenia lub wypasu, a cSzuwar wielkoturzycowy fot. M. [...]

Ichtiofauna

2023-03-29T09:29:42+02:0023 września, 2013|Brzegiem jeziora|

W jeziorze Zbąszyńskim przez które przepływa Obra żyją pospolite krajowe gatunki ryb. Jezioro cechuje się płaskim dnem, słabo urozmaiconym głęboczkami, posiada brzegi porośnięte gęstymi szuwarami z trzciny i pałki. Strefa roślinności zanurzonej jest zubożona. [...]

Jezioro Zbąszyńskie

2023-03-29T10:05:34+02:0020 września, 2013|Brzegiem jeziora|

W zachodniej części Wielkopolski znajduje się Pojezierze Lubuskie, makroregion bogaty w różnej wielkości zbiorniki wodne. Jednym z ciekawszych elementów tego regionu jest rynna jezior zbąszyńskich, a wśród nich Jezioro Zbąszyńskie. Zbiornik ten leży w [...]

Jezioro jako ekosystem

2023-03-29T09:54:36+02:0020 września, 2013|Brzegiem jeziora|

Jezioro jest specyficznym ekosystemem, w którym dość łatwo wyróżnić granice oraz strefy przejściowe czyli ekotonowe. Ze względu na sposób mieszania się wody wszystkie śródlądowe zbiorniki wodne możemy podzielić na zbiorniki amiktyczne, meromiktyczne, dimiktyczne oraz [...]

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”