Loading...

“Chrośnica szuka sołtysa…”

2024-05-28T07:56:45+02:0028 maja, 2024|Aktualności|

24 maja bez rezultatu zakończyły się wybory na Sołtysa Chrośnicy. 54 uczestniczących w zebraniu wyborczym mieszkańców zgłosiło spośród siebie wielu kandydatów, jednak żaden z nich nie zgodził się kandydować na to stanowisko. Zgodnie ze Statutem Sołectwa Chrośnica wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien nastąpić w terminie 4 miesięcy od daty ukonstytuowania się nowo wybranej Rady Miejskiej Zbąszynia, czyli od 7 maja br. Miejmy nadzieję, że kolejne, zwołane przez Panią Sołtys Dominikę Nosko-Bacherek, zebranie wyborcze doprowadzi do wyboru Sołtysa.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”