Loading...

Droga w Nowym Jastrzębsku

2023-11-15T08:09:10+01:0015 listopada, 2023|Aktualności|

W dniu 26 października 2023 r. odbył się odbiór zadania inwestycyjnego polegającego na budowie (przebudowie) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Nowym Jastrzębsku.

Wykonawcą robót budowlanych była firma BTI Wojciech Skorupiński ze Świętna. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł prawie 400 tys. zł. Przeważająca część kwoty tj. 320 750 zł będzie finansowana ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania budowy/przebudowy dróg dojazdowych dla gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m. Na realizację zadania sołectwo przeznaczyło także cały swój tegoroczny fundusz sołecki w kwocie ponad 17 tys. zł.
Zadanie obejmowało przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi z płyt typu PDTP. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego. Droga docelowo połączy Nowe Jastrzębsko ze Stefanowicami, a w przyszłości Nowe Jastrzębsko ze Zbąszyniem. Kolejny etap budowy zaplanowano już w przyszłym roku.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”