Loading...

Dzień Edukacji Narodowej

2023-10-14T11:17:46+02:0014 października, 2023|Aktualności|

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.

Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Burmistrz Zbąszynia corocznie spotyka się z pedagogami i wręcza “Nagrodę Burmistrza Zbąszynia” za szczególne osiąknięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Wśród wyróżnionych, po zasięgnięciu opinii Dyrekcji i Rad Pedagogicznych placówek oświatowych znaleźli się:

 • Kamila Szwarc
 • Krzysztof Dąbrowski
 • Joanna Maciejewska
 • Katarzyna Płońska
 • Beata Rzepa
 • Teresa Małycha
 • Anita Rucioch-Gołek
 • Magdalena Boch
 • Lucyna Młodystach
 • Anna Kluj
 • Ewa Orłowska
 • Joanna Gajdecka

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyprostyni wyróżnił i podziękował za dotychczasową współpracę Pani Aurelii Wolińskiej-Waligóra, zastępcy dyrektora.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrośnicy wyróżnił i podziękował za dotychczasową współpracę Pani Jolancie Bezdel, zastępcy dyrektora.

Spotkanie było też okazją do podziękowań dla wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, pracujących z szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbąszyń. Burmistrz Tomasz Kurasiński podkreślił, że to od oświaty zależy przyszłość naszej małej ojczyzny i wspólnie musimy dbać o rozwój młodego pokolenia.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”