Loading...

Ekologiczny mural przy skateparku na plaży w Zbąszyniu

2024-06-18T07:37:39+02:0018 czerwca, 2024|Aktualności|

Gmina Zbąszyń otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach naboru na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą oraz ochroną bioróżnorodności, na realizację zadania pn. Wykonanie muralu na ścianie budynku przy skateparku na plaży w Zbąszyniu. W trybie konkurencyjnym zostały wyłonione firmy wykonawcze, tj. Usługi Malarskie i Ogólnobudowlane Roman Grocholewski oraz OKSDM Przemysław Wójciak. W ramach zadania została przeprowadzona termomodernizacja ściany budynku wraz
z przygotowaniem elewacji oraz wykonanie muralu antysmogowego. Wartość całego zadania wyniosła 32.836,57 zł., a kwota dofinansowania to 20.727,69 zł, co stanowi 80 proc. wydatków kwalifikowalnych.

W ramach projektu powstał mural ekologiczny na powierzchni ok. 62 m2, a jako projekt wykorzystano obraz pana Andrzeja Mleczki, który w swojej pracy nawiązuje do kultury naszego regionu. Do wykonania muralu zostały użyte farby fotokatalityczne, które wykorzystują energię światła, aby rozłożyć szkodliwe substancje obecne w powietrzu takie jak: dwutlenek siarki, tlenek węgla czy tlenki azotu. Dzięki zastosowaniu farb fotokatalitycznych mural pełnić będzie przede wszystkim funkcję antysmogową. Możemy oszacować, że wykonanie muralu farbami antysmogowymi o powierzchni ok. 62 m2 może zredukować 9957,2 g tlenku azotu w ciągu roku. Miejsce, które zostało wybrane na wykonanie ekologicznego muralu jest nieprzypadkowe, ponieważ plaża znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu i jest idealnym wsparciem dla ochrony środowiska.

Ekologiczny mural na plaży w Łazienkach to wyjątkowy przykład tego, jak sztuka może łączyć się z ekologią, edukacją oraz promowaniem ekologicznych nawyków.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”