Loading...
Historia Miasta2023-03-29T15:09:33+02:00

Historia Miasta

Zbąszyń w okresie międzywojennym. Dziś Przedm Św. Wojciech.

Osada położona między rzeką Obrą a jeziorem Błędno, swoją historią sięga X/XI wieku. Jej nazwa wywodzi się od staropolskiego imienia Zbąsz. Najstarsza pisana wzmianka o Zbąszyniu pochodzi z 1231 r. , natomiast w 1238 r. wspomina się o plebanie i istnieniu kościoła. Rozwój osady następował obok grodu kasztelańskiego. Dokładna data lokacji miasta nie jest znana, prawdopodobnie prawa miejskie otrzymało przed rokiem 1311. Usytuowanie przy ważnym szlaku handlowym wiodącym z Poznania do Łużyc przyczyniło się do powstania w XIII wieku wielu komór celnych. Do schyłku XIV wieku miasto było własnością królewską i książęcą.

Dzisiejsza ulica Senatorska 100 lat temu.

W 1393 roku Zbąszyń stał się dobrem prywatnym należącym do Nałęczów z Nowego Dworu Mazowieckiego. W XV wieku król Władysław Jagiełło podarował miasto wojewodzie mazowieckiemu Janowi Głowaczowi. Rodzina ta przyjęła nazwisko Zbąskich.

W XV wieku miasto staje się ważnym ośrodkiem ruchu husyckiego, którego głównym przedstawicielem w Polsce był ówczesny właściciel Zbąszynia – Abraham Zbąski.

Od 1613 r. Zbąszyń jest własnością rodu Ciświckich, którzy dokończyli rozpoczętą wcześniej budowę potężnej twierdzy w stylu pallazzo in fortezza, której pozostałości zachowały się do dziś w parku miejskim. Od 1700 r. miasto przechodzi w posiadanie rodziny Garczyńskich. Stefan Garczyński (wojewoda poznański, pisarz polityczny, autor dzieła „Anatomia Rzeczypospolitej”) sprowadził do miasta tkaczy, dziś dzielnica Nowe Domki, czyli Plac Wolności i okoliczne uliczki.

Anatomia Rzeczypospolitej – strona tytułowa

 

“Anatomia Rzeczypospolitey – Polskiey
Synom Oyczyzny ku przestrodze y poprawie tego
Co z kluby wypadło

Mianowicie, o sposobach zamnożenia Polskę ludem

pospolitym, konserwowaniu dziatwy wieiskiey przez

niedostatek y niewygody marnie ginący,

y wprowadzenia handlow y manufaktur zagranicznych.

Dawniej spisana, z Przydatkami teraz wydana”

Stafan Garczyński

 

 

Dworzec główny

 

W czasie rozbiorów dobra zbąszyńskie na krótko przechodzą na własność Francuza Jamesa de Pourtales-Gorgier, potem książęcej rodziny niemieckiej. W 1920 r. posiadłości zbąszyńskie wykupuje rodzina Skórzewskich.

W 1870 r. powstaje tu ważny węzeł kolejowy. W latach 1919 – 20 trwają walki powstańców wielkopolskich o odzyskanie miasta. Ostatecznie Zbąszyń przypada Polsce w dniu 17 stycznia 1920r. decyzją Traktatu Wersalskiego i staje się miejscowością graniczną. W czasie II wojny światowej miasto zostaje wyzwolone 29 stycznia 1945 r.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”