Loading...

I sesja Rady Miejskiej Zbąszynia kadencji 2024-2029

2024-05-07T08:00:30+02:007 maja, 2024|Aktualności|

I sesja Rady Miejskiej Zbąszynia transmitowana będzie na żywo na platformie posiedzenia.pl

https://zbaszyn.posiedzenia.pl/


PORZĄDEK OBRAD

I Sesja Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 07 maja 2024 r. godz.: 11:00

1. Otwarcie przez Radnego Seniora pierwszej sesji Rady Miejskiej Zbąszynia

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zbąszyniu nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze

3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zbąszyniu nowo wybranemu Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze

4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej Zbąszynia

5. Stwierdzenie prawomocności obrad (kworum)

6. Przyjęcie porządku obrad

7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbąszynia

7.a. Przedstawienie regulaminu wyborów

7.b. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

7.c. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego i zamknięcie listy kandydatów

7.d. Przeprowadzenie głosowania

7.e. Ogłoszenie wyników głosowania

7.f. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbąszynia

8. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbąszynia.

9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Zbąszynia

9.a. Przedstawienie regulaminu wyborów

9.b. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

9.c. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego i zamknięcie listy kandydatów

9.d. Przeprowadzenie głosowania

9.e. Ogłoszenie wyników głosowania

9.f. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Zbąszynia

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

10.a. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oraz zamknięcie listy kandydatów

10.b. Ustalenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej

10.c. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz zamknięcie listy kandydatów

10.d. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

10.e. Głosowanie ZA przyjęciem uchwały Nr I/3/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i zamknięcie listy kandydatów

11.a. Ustalenie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

11.b. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

11.c. Głosowanie ZA przyjęciem uchwały Nr I/4/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady, ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania

12.a. Głosowanie ZA tym, aby w Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Porządku Publicznego pracowało 7 osób, w Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska 5 osób, a w Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej 7 osób

12.b. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Porządku Publicznego oraz zamknięcie listy kandydatów

12.c. Ustalenie składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Porządku Publicznego

12.d. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz zamknięcie listy kandydatów

12.e. Ustalenie składu Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska

12.f. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej oraz zamknięcie listy kandydatów

12.g. Ustalenie składu Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej

12.h. Głosowanie ZA przyjęciem uchwały Nr I/5/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady, ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania.

13. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Zbąszynia

14. Informacja o stanie gminy

15. Interpelacje i zapytania radnych

16. Wolne wnioski i informacje

17. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej Zbąszynia

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”