Loading...

Ichtiofauna

2023-03-29T09:29:42+02:0023 września, 2013|Brzegiem jeziora|

W jeziorze Zbąszyńskim przez które przepływa Obra żyją pospolite krajowe gatunki ryb. Jezioro cechuje się płaskim dnem, słabo urozmaiconym głęboczkami, posiada brzegi porośnięte gęstymi szuwarami z trzciny i pałki. Strefa roślinności zanurzonej jest zubożona. To sprzyja dominacji ryb „spokojnego” żeru – leszcza (Abramis brama), płoci (Rutilus rutilus), lina (Tinca tinca), i karasia (Carassius carassius).

Płoć (Rutilus rutilus) (Fot. Karelj via Wikimedia Commons) Charakter Jeziora Zbąszyńskiego powoduje, że w rybostanie dominuje płoć, dalej w kolejności leszcz, lin, karaś, krąp (Blicca bjoerkna), karp (Cyprinus carpio), zaś okonia (Perca fluviatilis), szczupaka (Esox Lucius), sandacza (Stizostedion lucioperca), wzdręgę (Scardinius erythropthalmus), węgorza (Anguilla Anguilla) i suma europejskiego (Silurus glanis) wyłowić trudniej z uwagi na mniejszą liczebność.

Karaś (Carassius carassius) (Fot. Karelj via Wikimedia Commons) Listę gatunków uzupełnia introdukowany w kraju w połowie lat sześćdziesiątych roślinożerny amur biały (Ctenopharyngodon idella). Jego obecność może być zagrożeniem dla innych walorów przyrodniczych jeziora. Amury bardzo silnie redukując roślinność wodną mogą przyczyniać się do zmniejszenia różnorodności biologicznej w danym zbiorniku, zwłaszcza ważek silnie uzależnionych od obecności bogactwa roślin wodnych i błotnych.

Okoń (Perca fluviatilis) (Fot. Karelj via Wikimedia Commons) Podobnie uboga ichtiofauna zamieszkuje Obrę. W południowej skanalizowanej części stwierdzono łącznie 15 gatunków ryb. Najliczniejsze są tu w kolejności śliz (Barbatula barbatula), czebaczek (Pseudorasbora parva), ciernik (Gasterosteus aculeatus) i płoć. Na odcinku przepływającym przez jeziora odłowiono 21 gatunków.

Wersja pdf – Ichtiofauna

Opracował: dr Michał Kupczyk

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”