Loading...

Kapituła Regionu Kozła w Zbąszyniu

2024-06-04T09:31:59+02:004 czerwca, 2024|Aktualności|

29 maja 2023 roku w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu odbyło się spotkanie Kapituły Regionu Kozła. W zgromadzeniu uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie pod przewodnictwem burmistrza Tomasza Kurasińskiego, którzy omówili szereg istotnych kwestii dotyczących regionu.

Podczas spotkania przedstawiono informacje na temat realizacji zadań zaplanowanych na rok 2024. Jednym z głównych punktów było omówienie propozycji opracowania nowej strategii rozwoju Regionu Kozła na lata 2024–2027, co ma na celu dalsze wzmocnienie i rozwój lokalnych społeczności.

Dyskutowano również nad propozycją wyboru nowych władz Stowarzyszenia Regionu Kozła, po zakończeniu przedłużonej kadencji w roku 2025.

W trakcie Kapituły omawiano także organizację zawodów strażackich, które mają odbyć się w Gminie Trzciel, oraz propozycję wyjazdu szkoleniowego do Białegostoku, co ma na celu wzajemną integrację, podniesienie kwalifikacji i wymianę doświadczeń organizacji obywatelskich, samorządowców i społeczników.

Jednym z kluczowych tematów było również rozważenie pożyczki w wysokości 50 tysięcy złotych na rzecz Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. Środki te mają zostać przeznaczone na bieżące działania, do czasu uzyskania refundacji z funduszy PROW 2021–2027.

Na koniec spotkania omówiono bieżące sprawy Kapituły i Stowarzyszenia.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”