Loading...

Konkurs na Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu

2024-06-14T08:10:38+02:0014 czerwca, 2024|Aktualności|

11 czerwca w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele różnych grup związanych z funkcjonowaniem szkoły: rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego szkołę. Ta różnorodność zapewniła wszechstronne spojrzenie na potrzeby szkoły oraz kompetencje kandydatów.

Do konkursu przystąpiło dwoje kandydatów: pani Anita Rucioch-Gołek oraz pan Tomasz Śliwa.

Pani Anita Rucioch-Gołek posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej oraz administracyjnej. Od września 2019 roku pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu.

Pan Tomasz Śliwa również ma znaczące doświadczenie w dziedzinie edukacji. Znany jest z dobrej współpracy z rodzicami oraz lokalną społecznością. Jest nauczycielem w Zespole Szkół nr. 1 w Zbąszyniu.

Oboje kandydaci przedstawili swoje wizje rozwoju szkoły oraz odpowiadali na pytania komisji.

Po wnikliwej analizie, komisja konkursowa większym poparciem obdarzyła pana Tomasza Śliwę. Jego prezentacja oraz odpowiedzi na pytania komisji przekonały większość członków o jego kompetencjach do pełnienia funkcji dyrektora szkoły.

Wybór nowego dyrektora oznacza nowe otwarcie dla Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera. Przed panem Tomaszem Śliwą stoi wyzwanie sprostania oczekiwaniom społeczności szkolnej oraz realizacji ambitnych planów, które przedstawił w trakcie konkursu.

Gratulujemy panu Tomaszowi Śliwie i życzymy wielu sukcesów na nowym stanowisku. Mamy nadzieję, że jego kadencja przyniesie wiele pozytywnych zmian i umocni pozycję szkoły jako wiodącej placówki edukacyjnej w regionie.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”