Loading...

O Energetyce Obywatelskiej i Transformacji Energetycznej

2023-12-22T08:00:22+01:0022 grudnia, 2023|Aktualności|
W dniu 20 grudnia w Zbąszyniu, odbyło się ważne spotkanie poświęcone tematyce Energetyki Obywatelskiej oraz Transformacji Energetycznej. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Matecznik Pomocniczości i Dobroci we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta oraz z wsparciem lokalnych stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie to stanowiło drugą edycję Szkoły Samorozwoju NGO, skupiającą się na kluczowych zagadnieniach związanych z energią odnawialną i jej roli w przyszłości.
Podczas tego wydarzenia, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi technologiami dotyczącymi produkcji, magazynowania oraz efektywnego wykorzystania energii elektrycznej generowanej z odnawialnych źródeł, takich jak słońce, wiatr, biogaz i woda. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty wykorzystania elementów OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), a także na edukację w zakresie audytu energetycznego budynków i analizy faktur za energię elektryczną.
Spotkanie urozmaicone było przez interaktywny konkurs, który podsumowywał zdobytą wiedzę, oraz przez stoisko demonstracyjne, na którym prezentowano zastosowania robotyki i technologii rzeczywistości rozszerzonej. Stoisko to zostało przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu pod kierunkiem nauczycieli Łukasza Tarczewskiego i Mikołaja Cichowlasa, co świadczy o zaangażowaniu lokalnej społeczności w promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
W tym miejscu pragniemy podziękować za pomoc w organizacji wydarzenia i ciekawe wystąpienia:
1. Panu Tomaszowi Kurasińskiemu – Burmistrzowi Zbąszynia.
2. Panu Jakubowi Grzelakowi przedstawiciel Biura Innowacji ENEA S.A.
3. Panu Krzysztofowi Hajdrowskiemu, kierownikowi Biura Inwestycji ENEA S.A.
4. Pani Bogdanowi Jankowskiemu z ENEA Serwis sp. z o.o. kierującej pracami Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej.
Projekt ten został zrealizowany w ramach inicjatywy “Obywatelska Róża Wiatrów ROZKWIT!” – będącej kontynuacją i rozwinięciem wcześniejszych działań, wspieranej przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Inicjatywa ta jest częścią Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, który ma na celu wspieranie działań obywatelskich w Polsce w latach 2021-2030, podkreślając również znaczenie społeczności lokalnych w procesie transformacji energetycznej kraju.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”