Loading...
Zabytki2023-03-29T11:02:18+02:00

Zabytki na terenie gminy Zbaszyń

WIEŻA BRAMNA
Zbudowana w 1627 roku z wykorzystaniem cegieł pochodzących z istniejącego tu wcześniej gotyckiego zamku . Często niszczona i przebudowywana, zachowała cechy renesansowe. Obok stary park, lochy, pozostałości wałów i fosy zamkowej.

Zdjęcie: WIEŻA BRAMNA

 

KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA
Drewniana świątynia zbudowana przed 1640 rokiem, następnie przebudowana w XVII wieku i oszalowana na zewnątrz. Wokół kościółka stary cmentarz parafialny, na którym znajduje się wiele wiekowych nagrobków.

Zdjęcie: KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA

 

KUŹNIA
Czynna kużnia, w której zapoznać moćemy się z dawnym rzemiosłem kowalskim a także zobaczyć wiele związanych z tym zawodem eksponatów, takich jak: dzwonki rowerowe, okucia bram, lampy naftowe, a także najstarsze kowadło datowane na 1771 rok.

Zdjęcie: KUŹNIA

 

PÓŻNO BAROKOWA KOLEGIATA
Rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Zbąszyniu. Świątynia zbudowana w latach 1757-1796 na wzór kościoła w Rydzynie, według projektu Karola Marcina Frantza. Obok ciekawa Plebania i prostokątny rynek zabudowany w dzisiejszym kształcie po pożarze, który zniszczył miasto w 1850 roku.

Zdjęcie: PÓŻNO BAROKOWA KOLEGIATA

 

DREWNIANY KOŚCIÓŁ W ŁOMNICY
Wzniesiony na planie krzyża z osmioboczną częścią środka, a przez zastosowanie wejściowego podcienia i pseudokopuły z nieproporcjonalnie wielką latarnią tworzący unikatowe rozwiązanie. Zbudowany przez cieślę Adama Kareka. Wyposażenie wnętrza i poddzwonnica wzniesiona równocześnie z kościołem. Parafia przy kościele św. Wawrzyńca została utworzona w 1974 roku.

Zdjęcie: DREWNIANY KOŚCIÓŁ W ŁOMNICY

 

MUZEUM
Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła. Od 2004 roku mieści się w budynku dawnej szkoły podstawowej przy rynku. Znajduję się w nim sale: historyczna, archeologiczna oraz etnograficzna.

Zdjęcie: MUZEUM

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”