Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Burmistrz Zbąszynia zamieszcza na okres 7 dni, tj. do dnia 31 maja 2023 roku ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpus”, na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego pn. „SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ OBRĄ STRZYŻEWO – TRZCIEL”

Informacja

Oferta

Wyciąg