Loading...

Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Zbąszyń z organizacjami pozarządowymi

2023-10-27T12:50:05+02:0027 października, 2023|Aktualności|

Burmistrz Zbąszynia serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego programu współpracy Gminy Zbąszyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
Ogłoszenie konsultacji_program_2024

Program_2024_załącznik do uchwały

Uchwała_roczny program wspólpracy 2024

Formularz_uwag_2024

 

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”