Loading...

Pierwsza Sesja Rady Miejskiej Zbąszynia: Nowe Oblicze Lokalnej Władzy

2024-05-08T08:35:34+02:008 maja, 2024|Aktualności|

W ostatnich dniach zbąszyńska społeczność śledziła z niecierpliwością zbliżającą się inaugurację pierwszej sesji Rady Miejskiej. Oczekiwania mieszkańców oraz liczne spekulacje dotyczące składu oraz priorytetów nowej władzy lokalnej budziły wiele emocji. Dnia 7 maja 2024 roku, o godzinie 11:00, w gmachu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego Poznań II, odbyło się historyczne spotkanie, które wzniosło zasłonę na nowy etap w życiu społeczności.

Posiedzenie rozpoczął doświadczony radny Marek Sołtysik, który przez lata zaangażowania i pracy dla dobra gminy i miasta zyskał uznanie wśród mieszkańców. Jego obecność na pierwszym posiedzeniu symbolizowała ciągłość i doświadczenie, które są niezmiernie ważne w początkowych etapach działania rady. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, Karolina Malikowska, miała zaszczyt wręczyć zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz Burmistrzowi Zbąszynia, Tomaszowi Kurasińskiemu. Był to moment pełen uroczystości i symbolicznego przekazania władzy. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Zbąszynia. Spośród kandydatów wyłoniono radnego Pawła Michałowskiego, który swoją charyzmą i zaangażowaniem zyskał szerokie poparcie. Jego zastępcą została wybrana radna Katarzyna Rzepa, co stanowiło równowagę i reprezentację różnych perspektyw w strukturach władzy. Kolejnym krokiem było wybranie składów komisji stałych Rady Miejskiej. Proces ten zgodny z aktualnymi przepisami prawa, oparty był na różnorodności zadań i potrzeb społeczności lokalnej. W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Arletę Konopa jako przewodniczącą, a także Mariannę Krystianc, Stefana Napierałę, Marzenę Nowacką oraz Grzegorza Nowaczyka. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji również została kompleksowo obsadzona, z Ryszardem Zającem jako przewodniczącym, wspieranym przez Łukasza Tarczewskiego, Łukasza Szaferskiego, Marka Sołtysika i Monikę Niezborałą. Ważnym elementem działalności lokalnego samorządu jest też budżetowanie oraz rozwój gminy, dlatego też Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Porządku Publicznego została obsadzona 7 osobami, które podejmą wyzwania związane z finansami i infrastrukturą. W skład Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Porządku Publicznego weszli: Anna Drogla, Arleta Konopa, Przemysław Krzyżaniak, Monika Niezborała, Grzegorz Nowaczyk, Katarzyna Rzepa, Iwona Samczuk. W skład Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska wybrano Annę Drogla, Mariannę Krystianc, Przemysława Krzyżaniaka, Stefana Napierała oraz Marzenę Nowacką. Komisja Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej zrzesza w sobie różnorodne kompetencje i zainteresowania, a jej skład reprezentuje różnorodność społeczności. Paweł Michałowski, Katarzyna Rzepa, Iwona Samczuk, Marek Sołtysik, Łukasz Szaferski, Łukasz Tarczewski oraz Ryszard Zając stanowią siłę napędową dla rozwoju w tych kluczowych obszarach życia społecznego. Po formalnościach przewodniczący Rady Miejskiej Zbąszynia, Paweł Michałowski, wraz z pozostałymi radnymi i zgromadzonymi, przyjęli od Burmistrza Zbąszynia, Tomasza Kurasińskiego ślubowanie. Był to moment pełen uroczystości i symbolicznego przekazania władzy, który zapoczątkował nowy rozdział w historii miasta.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej Zbąszynia była nie tylko formalnym aktem powołania nowych władz, lecz także wyrazem zaangażowania społeczności lokalnej w budowanie lepszego, bardziej sprawiedliwego i dynamicznego rozwoju miasta i gminy.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”