Loading...

Pierwsza sesja Rady Miejskiej Zbąszynia

2024-04-24T07:45:11+02:0024 kwietnia, 2024|Aktualności|

ZAWIADOMIENIE

Komisarz Wyborczy w Poznaniu II

postanowieniem Nr 691/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.

zwołuje na dzień 7 maja 2024 r. na godz. 1100

pierwszą sesję Rady Miejskiej Zbąszynia kadencji 2024 – 2029,  która odbędzie się
w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zbąszyniu przy ul. Przysiółki 1.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora pierwszej sesji Rady Miejskiej Zbąszynia.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zbąszyniu nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zbąszyniu nowo wybranemu Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej Zbąszynia.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (kworum).
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbąszynia.
 8. przedstawienie regulaminu wyborów,
 9. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 10. zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego,
 11. przeprowadzenie głosowania,
 12. ogłoszenie wyników głosowania,
 13. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbąszynia.
 14. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbąszynia.
 15. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Zbąszynia.
 16. a) przedstawienie regulaminu wyborów,
 17. b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 18. c) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego,
 19. d) przeprowadzenie głosowania,
 20. e) ogłoszenie wyników głosowania,
 21. f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Zbąszynia.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady, ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania.
 25. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Zbąszynia.
 26. Informacja o stanie gminy.
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej Zbąszynia.

 

Na sesje Rady Miejskiej Zbąszynia zapraszam mieszkańców gminy i miasta Zbąszyń.

Transmisja obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej:

https://portal.posiedzenia.pl/ZBASZYN?

Projekty uchwał są dostępne w Biurze Rady.

Ewentualne pytania można zadawać telefonicznie pod nr 683866009.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej Zbąszynia

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”