Loading...

Podpisanie umów

Gmina Zbąszyń informuje o podpisaniu umów o roboty budowalne dla wszystkich zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach projektu „Ochrona Jeziora Błędno i Rzeki Obry poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Nowy Dwór, Perzyny i Strzyżewo”. Przypomnimy, że przetarg nieograniczony na na budowę sieci kanalizacji sanitarnej został ogłoszony w dniu 11 stycznia 2019 r. W przetargu dopuszczono możliwość składania ofert częściowych , przy czym roboty zostały podzielone na następujące części:
• Część nr 1 rozbudowa sieci kanalizacja sanitarnej na terenie wsi Nowy Dwór
• Część nr 2 rozbudowa sieci kanalizacja sanitarnej na terenie wsi Perzyny
• Część nr 3 rozbudowa sieci kanalizacja sanitarnej na terenie wsi Strzyżewo
Po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, a tym samym wyboru Wykonawcy, którym dla części:
• 1 i 3 została firma Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak z siedzibą w Lwówku.
• 2 została firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROBINEX” Robert Mączkowski z siedzibą w Wolsztynie.
Umowy z ww. wykonawcami zostały podpisane dnia 12 marca 2019 r. Zgodnie z treścią zawartych umów Wykonawcy zobowiązaniu do wykonania wszystkich zaplanowanych robót w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
Roboty budowalne prowadzone przez ww. firmy będą nadzorowane przez firmę BIOMASTER Andrzej Masternak z siedzibą w Zielonej Górze.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”