Loading...

Posiedzenie Wspólnej Komisji Rady Miejskiej Zbąszynia

2024-05-20T16:13:39+02:0020 maja, 2024|Aktualności|

20 maja 2024 r. w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zbąszyniu odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Podczas spotkania omówiono kluczowe zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury na terenie Gminy Zbąszyń oraz organizacją pracy poszczególnych komisji. W pierwszej kolejności przedstawiono koncepcję robót drogowych w miejscu krzyżowania się dróg z linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia-Kunowice. Dyskusja skupiła się na kwestiach bezpieczeństwa ruchu oraz na technicznych i finansowych aspektach planowanych prac, również w kontekście budowy obwodnicy Zbąszynia.

Kolejnym punktem posiedzenia był wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących poszczególnych komisji. Na zakończenie posiedzenia omówiono materiały na II sesję Rady Miejskiej Zbąszynia. Przedstawiono i przeanalizowano dokumenty, będące przedmiotem obrad podczas nadchodzącej sesji, tak aby zapewnić płynny przebieg posiedzenia oraz skuteczne podejmowanie decyzji.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”