Loading...
Region Kozła2023-06-05T11:26:38+02:00

Narodziny jednego z najbardziej oryginalnych instrumentów w Polsce zmotywowały władze samorządowe do powołania Stowarzyszenia Gmin Regionu Kozła, w skład którego wchodzi sześć sąsiadujących ze sobą gmin: Babimost, Kargowa, Trzciel, Siedlec, Zbąszynek oraz Zbąszyń. Celem Stowarzyszenia jest współczesna promocja subregionu, którego symbolem stał się kozioł. Jest to instrument wywodzący się z rodziny dud, niespotykany w innych częściach kraju. Występowanie tego instrumentu grupuje się na małej przestrzeni między Dąbrówką, Nowym Kramskiem, Podmoklami, Babimostem, Grójcem, Chobienicami, Zbąszyniem i Trzcielem. O istnieniu kozła na tych terenach jako instrumentu polskiego świadczą niemieckie rozprawy teoretyczne z VI wieku. Z różnych źródeł
wiadomo również że polscy koźlarze grywali także na dworach duńskich. Zbąszyń stanowi centrum kultury ludowej Regionu Kozła. To tutaj, w Państwowej Szkole Muzycznej, kształci się młodych koźlarzy. W Naszej Gminie działają także „Wesele Przyprostyńskie” oraz „Koziołki Przyprostyńskie” – zespoły kultywujące ludowe tradycje i obrzędy zaślubin.

Region kozła

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”