Loading...
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg2023-12-27T14:08:56+01:00

Mamy przyjemność poinformować, że wkrótce ruszą prace remontowe na drodze gminnej w miejscowości Perzyny, w ramach zadania pn. Remont drogi gminnej Nr 387016P w miejscowości Perzyny. Planowana do remontu droga przebiega na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2727P do skrzyżowania (rondo) z drogą powiatową Nr 2757P w kierunku Chobienic.

Do realizacji prac wybrano firmę CAŁUS sp. z o.o. sp.k.z, mającą siedzibę w Nowej Borui, w gminie Nowy Tomyśl.

Podkreślmy, że przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość robót oceniono na kwotę blisko 1,6 mln, przy czym nieco ponad połowa tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego  Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania planuje się remont nawierzchni, która zyska znacznie grubszą podbudowę czy lepszej jakości, a także grubszy dywanik asfaltowy. Ponadto planuje się remont istniejącego odwodnienia, roboty w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz wykonanie prac remontowych w obszarze istniejącego przepustu drogowego.

Zrealizowanie zadania przyczyni się do poprawy spójności sieci dróg funkcjonujących na terenie gminy Zbąszyń, w szczególności dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, ograniczenia peryferyjności wsi Perzyny oraz zwiększenia dostępności ważnych dla lokalnej gospodarki podmiotów gospodarczych oraz infrastruktury społecznej związanej z edukacją najmłodszych mieszkańców, a także sportem i rekreacją.

 

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”