Sekcja szachowa

Wicher Zbąszyń zrzesza obecnie ponad stu zawodników zarejestrowanych w Polskim Związku Szachowym. Klub skupia się głównie na szkoleniu dzieci i młodzieży oraz organizacji turniejów i obozów szachowych.

 

Zdjęcie czwórki dzieci z dużymi figurami szachowymi.