Loading...
Sekcja szachowa2023-03-29T14:02:10+02:00

Sekcja szachowa

Wicher Zbąszyń zrzesza obecnie ponad stu zawodników zarejestrowanych w Polskim Związku Szachowym. Klub skupia się głównie na szkoleniu dzieci i młodzieży oraz organizacji turniejów i obozów szachowych.

 

Zdjęcie czwórki dzieci z dużymi figurami szachowymi.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”