Loading...

Spotkanie robocze Sołtysów Gminy Zbąszyń 

2024-05-20T15:35:34+02:0020 maja, 2024|Aktualności|

16 maja 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu odbyło się spotkanie robocze Sołtysów Gminy Zbąszyń. Podczas spotkania omówiono aktualny stan prac związany z utrzymaniem dróg gminnych oraz realizację bieżących i planowanych zadań w poszczególnych sołectwach. Dyskutowano również o postępie zebrań wiejskich oraz organizacji nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

Sołtysi i Sołtyski szczegółowo przedstawili aktualne potrzeby i wyzwania swoich społeczności. Poruszono także kwestie związane z finansowaniem poszczególnych inwestycji oraz możliwościami pozyskania dodatkowych środków z funduszy europejskich. Szczególną uwagę poświęcono problemom związanym z infrastrukturą drogową, które mają kluczowe znaczenie dla mieszkańców.  

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”