Loading...

Uroczystości Trzeciego Maja w Zbąszyniu

2024-05-03T15:25:05+02:003 maja, 2024|Aktualności|

W piątek, 3 maja br., w Zbąszyniu zorganizowano uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja, ustanowionego w roku 1919 i ponownie w roku 1990, oraz Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ustanowione w roku 1920. O godzinie 9:00 rozpoczęła się msza święta w intencji ojczyzny, a następnie o godzinie 10:00 uroczysta akademia pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Placu Wolności.

W krótkiej akademii podkreślono znaczenie Konstytucji z roku 1791: Dziś mijają 233 lata od uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po 4 lata starszej amerykańskiej konstytucji). Na mocy jej zapisów m.in. formalnie zniesiono liberum veto, które dawało każdemu posłowi prawo zerwania sejmu, co na przestrzeni dwóch wieków zdarzyło się aż 73 razy. Konstytucja zniosła podział na Polskę i Litwę, ustanawiając jedno państwo – Rzeczpospolitą Polską. Wprowadziła również trójpodział władzy na ustawodawczą, czyli sejm, wykonawczą, czyli króla i rząd zwany wówczas Strażą Praw, oraz niezawisłe sądy. Chłopi zostali objęci ochroną prawną państwa, a wolną elekcję zastąpiono monarchią dziedziczną, sprzyjającą stabilności państwa.

Zapisy Konstytucji 3 Maja rodziły się w czasach tzw. Sejmu Wielkiego, czyli dwóch dwuletnich kadencji sejmu. Za tekst ustawy, uchwalonej przez sejm i podpisaną przez ówczesnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, byli odpowiedzialni, poza samym królem, również m.in. Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Stanisław Staszic oraz Adam Stanisław Krasiński. Dokument, zatwierdzony po siedmiogodzinnych obradach przez sejm, określili oni jako “ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

Cytując dra Piotra Ugniewskiego z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Polski: „Konstytucja 3 Maja jest wzorem politycznego konsensusu. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja nie miała precedensu, nie kopiowała obcych wzorów, lecz była wzorem dla innych.”

Wystąpienie okolicznościowe skierował do zebranych obecny na akademii deputowany do Parlamentu Europejskiego, Pan Ryszard Czarnecki. Po akademii władze gminy, delegacje szkół, organizacji obywatelskich, zakładów pracy złożyły pod pomnikiem pamiątkowe wieńce i kwiaty. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewniły Zespół Pauza, Zbąszyńska Orkiestra Dęta oraz Zespół Mażoretek Aura Wolsztyn – formacja taneczna przy Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestrze Dętej.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”