Loading...

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Zbąszynia.

2023-06-08T15:47:29+02:008 czerwca, 2023|Aktualności|

W dniu 30 maja 2023 r. podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, zostały przedstawione i rozpatrzone sprawozdania i raporty związane z funkcjonowaniem Gminy Zbąszyń w roku 2022.
Dodatkowo po rozpatrzeniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji Rady Miejskiej ,Radni podjęli jednogłośnie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi Zbąszynia wotum zaufania i Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
Burmistrz Zbąszynia podziękował Radnym, Sołtysom i Kierownikom Jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszyń,pracownikom Urzędu Miejskiego za codzienną pracę, wsparcie w podejmowaniu i realizacji zadań oczekiwanych przez mieszkańców gminy, również w kontekście trudnej sytuacji budżetowej, jako konsekwencji Pandemii, kryzysu energetycznego, czy tez wojny w Ukrainie.
W roku bieżącym zadania ustalone wspólnie z Radnymi będą realizowane zgodnie z planem i w przypadku pojawienia się dodatkowych źródeł finansowania ich katalog zostanie rozszerzony.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”