Loading...

Wybory sołeckie w Łomnicy

2024-06-06T14:06:02+02:006 czerwca, 2024|Aktualności|

Ostatnim tegorocznym zebraniem sołeckim w naszej Gminie, podczas którego mieszkańcy wybierali Sołtysa i Radę Sołecką na nową kadencję, było zebranie w Łomnicy. Jedyną kandydatką, która wyraziła wolę ubiegania się o stanowisko Sołtysa Łomnicy była dotychczasowa Pani Sołtys Bożena Kwaśnioch. Uzyskała Ona poparcie 54 spośród 80 głosujących. Mieszkańcy do składu Rady Sołeckiej zgłosili Panią Różę Lisiewicz i Panów Franciszka Zalewskiego, Mateusza Kłysza, Stanisława Wróbla i Henryka Sługockiego. Wszyscy kandydaci bez przeprowadzenia głosowania zostali członkami Rady Sołeckiej Łomnicy, gdyż ich liczba nie przekraczała maksymalnej liczby członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie Sołectwa.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”