Loading...

ZASTRZEŻ SWÓJ NUMER PESEL

2023-11-17T11:15:35+01:0017 listopada, 2023|Aktualności|
Od 17 listopada 2023 można zastrzec swój numer PESEL. To usługa, która pojawiła się m.in. w aplikacji mObywatel. Dzięki niej nikt nie weźmie kredytu, ani nie kupi sprzętów na raty, bez waszej wiedzy i zgody.
Zastrzeżenie numeru PESEL – czym jest?
Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której do całkowitego minimum zostaną ograniczone próby wyłudzeń i oszustw. Dzięki zmianom w prawie nikt już nie powinien wziąć na Was kredytu, ani kupić sprzętów na raty, jak również nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. Dzięki zastrzeżeniu numeru PESEL oszuści nie będą mogli wykorzystywać tych numerów bez zgody i wiedzy ich właścicieli.
Zastrzeżenie numeru PESEL – jak to działa?
W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać:
– Zastrzeżenia numeru PESEL.
– Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
– Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL.
– Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
– Podglądu historii zmian statusu.
Zastrzeżenie numeru PESEL — jak to zrobić?
W celu zastrzeżenia numeru PESEL wystarczy wejść na stronę obywatel.gov.pl lub skorzystać z aplikacji mObywatel. Co więcej, zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać także w placówce bankowej oraz na poczcie. Jest również opcja zrobienia tego osobiście w dowolnym urzędzie gminy:
Zastrzeżenie numeru PESEL w urzędzie gminy – w jakich przypadkach?
Jeśli pojawimy się w Urzędzie osobiście, procedura rozpoczyna się weryfikacją tożsamości. Następnie trzeba złożyć wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia, jeśli chcemy je np. wycofać. Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia, albo jego cofnięcia.
Warto pamiętać, że w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich — osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.
Zastrzeżenie numeru PESEL przez pełnomocnika też możliwe
W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
Zastrzeżenie numeru PESEL — opiekun prawny albo kurator
Wspomniany wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL można złożyć też w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny, albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”