Loading...

Zbąszyńskie KGW na posiedzeniu zespołu RDPP ds. Wolontariatu, Społecznikostwa, Mateczników Kultury Ludowej i Patriotyzmu.

2023-05-16T14:04:44+02:0016 maja, 2023|Aktualności|

W czwartek 11 maja br. Koła Gospodyń Wiejskich ze wsi Chrośnica, Nowe Jastrzębsko, Strzyżewo rozmawiały z Radą Działalności Pożytku Publicznego o codziennym funkcjonowaniu KGW, ich ważnej roli w lokalnych społecznościach oraz możliwości wsparcia finansowego, jakie jest kierowane do KGW na terenie Polski.

W spotkaniu organizowanym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie obok obecnych zdalnie zbąszyńskich KGW udział wzięli przedstawiciele zespołu RDPP ds. Wolontariatu, Społecznikostwa, Mateczników Kultury Ludowej i Patriotyzmu, Poseł na Sejm RP Profesor Jacek Kurzępa, przedstawiciele Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciele Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów regionalnych działających na terenie kraju.

Serdecznie dziękujemy z zaproszenie Panu Wojciechowi Jachimowiczowi, Przewodniczącemu Zespołu ds. Wolontariatu, Społecznikostwa, Mateczników Kultury Ludowej i Patriotyzmu RDPP oraz przedstawicielom Kół Gospodyń Wiejskich  z terenu naszej gminy, za aktywne uczestnictwo w spotkaniu i poświęcony czas.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”