Loading...

4. Strzyżewo

2023-03-30T08:35:45+02:0019 listopada, 2018|Wirtualna wycieczka powstańczym szlakiem|

9 stycznia 1919 roku na konferencji dowódców w Grodzisku zaplanowano kolejną próbę zdobycia Zbąszynia na 11 stycznia. Atak miał nastąpić o 6 rano, a jednym z istotnych jego elementów miało być wcześniejsze opanowanie zajętej przez Niemców wsi Strzyżewo. W tym celu około godziny 1 w nocy z Łomnicy wyrusza ku Strzyżewu kompania opalenicka pod dow. Edmunda Klemczaka. Atak na wieś rozpoczyna się nieplanowo przypadkowym wystrzałem z karabinu maszynowego, co wprowadza sporo zamieszania w szeregach powstańców. W popłochu odjeżdża m.in. woźnica który transportował sprzęt telefoniczny, co skutkuje brakiem łączności z dowództwem. Okazuje się również że Strzyżewo jest silnie obsadzone i dobrze przygotowane do obrony, na oddziały powstańcze pada silny ogień z karabinów maszynowych i miotaczy min skutecznie powstrzymując ich przed opanowaniem wsi. Dowódca kilkukrotnie podrywa swoją kompanie do ataku jednak próby okazują się bezskuteczne, dodatkową przeszkodą są trudne do pokonania podmokłe tereny wokół wioski. Nawet pomoc przybyłego z Łomnicy batalionu śremskiego i wspólny atak nie dają oczekiwanego efektu, nie udaje się również próba podpalenia wsi przez harcerzy ochotników. Nadchodzi godzina 6 nad ranem, moment rozpoczęcia skoordynowanego ataku na Zbąszyń, kompania opalenicka i batalion śremski zawiązane walkami pod Strzyżewem nie osiągają jednak pozycji wyjściowych do ataku. Wobec beznadziejnej sytuacji ostatecznie pada decyzja o wycofaniu się w kierunku Łomnicy, odwrót zabezpiecza kompania kórnicka batalionu śremskiego. W boju o Strzyżewo kompania opalenicka miała 3 poległych, batalion śremski 4 poległych. Nieopanowanie Strzyżewa staje się jedną z przyczyn niepowodzenia drugiej próby zdobycia Zbąszynia.

Źródła:

  1. Położenie Polaków pod zaborem pruskim i ich walka o zrzucenie jarzma pruskiego. Powstanie Wielkopolskie na froncie zachodnim w okol. Zbąszynia i Babimostu (nadesłane w ramach konkursu Głosu Wielkopolskiego i ZBOWiD “W 50 rocznicę Powstania Wielkopolskiego”) – Połomka Franciszek; Krotoszyn 1968
  2. Wspomnienia z 1919/22. Udział Śremu w Powstaniu Wielkopolskim. Księga I. tłumaczono z rękopisu francuskiego – Kęszycki Daniel; Śrem 1932
  3. Wyprawa zbąszyńska: wspomnienia uczestnika – Celichowski Stanisław; Poznan 1935
  4. Trzeba było pójść… Powiat nowotomyski w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Historia i pamięć – Kościański Z. Wojcieszak B. (red.); Nowy Tomyśl 2010.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”