Loading...

Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Zbąskiej

2024-03-06T15:32:44+01:006 marca, 2024|Aktualności|

6 marca są już widoczne efekty trwającej od grudnia 2023 roku budowy stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Zbąskiej. Obecnie woda dostarczana mieszkańcom wsi jest czerpana z trzech studni eksploatowanych od 1983 roku. Inwestycja ma na celu umożliwienie poboru, uzdatniania i przygotowania wody wysokiej jakości na potrzeby gospodarcze i bytowe dla mieszkańców Nądni, Nowej Wsi oraz Nowej Wsi Zbąskiej. W ramach inwestycji zostanie wybudowany budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z halą technologiczną, oraz trzy studnie wiercone, z których woda będzie czerpana pompami w systemie kaskadowym. Istotnym elementem projektu jest zintegrowana instalacja generująca i magazynująca energię słoneczną (moc znamionowa: 30 kW) i wiatrową (łączna moc znamionowa czterech turbin: 5 kW), co ma na celu obniżenie kosztów utrzymania stacji i, co za tym idzie, rachunków za wodę dla odbiorców, a także umożliwienie czasowego funkcjonowania instalacji w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej.

W ramach ubiegłorocznego postępowania przetargowego złożono sześć ofert wykonawczych. Najkorzystniejszą ofertę, o wartości 4 076 286,86 zł, złożyła firma Rosmosis – Wawrzyniak Group sp. z o.o. S.K.A. Zadanie uzyskało wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w kwocie 2 600 000 zł.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”