Loading...

Dofinansowanie z programu Wielkopolska Odnowa Wsi, w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

2023-07-18T18:02:32+02:0018 lipca, 2023|Aktualności|

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Gmina Zbąszyń otrzymała kolejne dofinansowanie z programu Wielkopolska Odnowa Wsi, w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Tym razem dofinansowanie trafi do sołectwa Zakrzewko, które przystąpiło do programu Wielkopolska Odnowa Wsi w styczniu 2023 roku.

Objęty wsparciem projekt dotyczy utworzenia centrum spotkań mieszkańców poprzez zagospodarowanie stawu, położonego przy drodze biegnącej przez Zakrzewko. Zagospodarowanie terenu stawu w Zakrzewku planowane jest jako zadanie dwuetapowe realizowane w ramach kompleksowej koncepcji, aktualizowanej według potrzeb i oczekiwań mieszkańców. W ramach pierwszego etapu, założonego do realizacji w roku 2023, z udziałem środków budżetu województwa planuje się: utwardzenie wybranego fragmentu obszaru stawku z przeznaczeniem na dojście oraz utworzenie plenerowego miejsca spotkań wraz z placem zabaw, ogrodzenie stawu, montaż obiektów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery) oraz dosiew trawy i nasadzenia roślin ozdobnych (drzew, krzewów i traw). Plenerowe miejsce spotkań stanowić będzie utwardzony kostką brukową teren w kształcie kwadratu o wymiarach 5 x 5 m , a teren pod plac zabaw będzie miał kształt prostokąta o wymiarach 10 x 20 m. Na tym obszarze planuje się posadowienie (w drugim etapie) wiaty rekreacyjnej ławkami i stolikami oraz montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Szacunkowa wartość finansowa projektu opiewa na kwotę 99 663,69 zł, a dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego wyniesie 69 764,00 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano dnia 13 lipca br. w Sali wiejskiej w Jaromierzu w obecności Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”