Loading...

Dotacja dla Gminy Zbąszyń z Programu “Cyberbezpieczny Samorząd”

2024-02-19T16:21:23+01:0019 lutego, 2024|Aktualności|

Gmina Zbąszyń, konsekwentnie od roku 2019, wdraża rozwiązania teleinformatyczne usprawniające obsługę mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia wysokiego poziomu e-usług. Kolejnym obszarem rozwoju infrastruktury jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych informacji w kontekście nieustannego wzrostu liczby i skali zagrożeń w wirtualnym świecie.

Program “Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – “Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”, umożliwia gminom otrzymanie grantu w przedziale od 200 000 zł do 850 000 zł. Gmina Zbąszyń pozyskała najwyższą kwotę dotacji, tj. 850 000 zł, co pozwoli na wdrożenie w najbliższych miesiącach działań zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji, poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

Kluczowe elementy projektu to:

a. Wdrożenie polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),

b. Wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,

c. Wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,

d. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,

e. Prowadzenie audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Marcin Klorek

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”