Loading...

Generator eNGO – zaproszenie na szkolenie w dniu 23 października 2023 r.

2023-10-17T13:40:43+02:0017 października, 2023|Aktualności|

W związku z uzyskaniem grantu w kwocie 50 tysięcy złotych, w ramach konkursu „Giełda Miejskich Technologii” organizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Gmina Zbąszyń rozpoczęła wdrażanie Generatora eNGO – aplikacji internetowej, służącej do obsługi całości działań związanych z kontraktacją i obsługą usług publicznych zlecanych organizacjom obywatelskim. Założeniem wdrożenia jest ułatwienie procedur i obniżenie kosztów związanych z ubieganiem się o wsparcie dotacyjne udzielane przez Gminę Zbąszyń, oraz działaniami związanymi ze sprawozdawczością i rozliczeniami.
W związku z powyższym zapraszamy Stowarzyszenia, w tym Ochotnicze Straże Pożarne, Fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Zbąszyń do udziału w szkoleniu online, na którym będzie możliwe zapoznanie się z Generatorem eNGO, wkrótce wykorzystywanym w konkursach grantowych,
Data i godzina szkolenia: 23/10/2023, godzina 16:00-17:00
Platforma: ZOOM
Sposób zgłoszenia: mailowo na adres k.malikowska@zbaszyn.pl – link do szkolenia zostanie przekazany w dniu jego organizacji, do godziny 15:00.
Szkolenie poprowadzi Specjalista Pan Jacek Kiełkowski – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty urząd. Działanie 2.4. Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”