Loading...

Inwestycje Gminy Zbąszyń: Budując Lepszą Przyszłość dla Edukacji i Sportu

2024-03-29T14:20:45+01:0029 marca, 2024|Aktualności|

Gmina Zbąszyń w ostatnich latach kontynuuje swoją dynamiczną drogę rozwoju, kładąc szczególny nacisk na inwestycje w edukację, sport i infrastrukturę rekreacyjną. Ostatnie plany inwestycyjne skupiają się na wzmacnianiu sektora edukacyjnego poprzez modernizację istniejących placówek oraz budowę nowych obiektów sportowych, przy jednoczesnym dbaniu o atrakcyjność dla mieszkańców. W ramach tych działań, gmina zamierza skupić się na podniesieniu standardów szkolnictwa oraz zapewnieniu nowoczesnych miejsc do aktywności fizycznej dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku czy umiejętności.
Jednym z kluczowych projektów jest budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w miejscowości Nądnia. Planuje się, by nowo powstająca szkoła w Nądni miała do dyspozycji nowoczesne boiska oraz salę gimnastyczną. To inwestycja, która nie tylko zapewni odpowiednie warunki do nauki, ale także stworzy przestrzeń dla rozwoju aktywności sportowej dla uczniów oraz lokalnej społeczności. Planowane boiska będą nie tylko miejscem rywalizacji sportowej, ale także przestrzenią integrującą mieszkańców i sprzyjającą zdrowemu trybowi życia.
Kolejną istotną inwestycją jest budowa sali gimnastycznej przy szkole w Chrośnicy. Te działanie umożliwi organizację szerszego zakresu zajęć sportowych, co przyczyni się do podniesienia jakości edukacji fizycznej oraz rozwijania talentów sportowych wśród uczniów. Dodatkowo, zwiększona przestrzeń pozwoli na organizację różnorodnych imprez kulturalnych i społecznych, wzbogacając życie lokalnej społeczności.
Nie zapomniano także o istniejących placówkach edukacyjnych. W ramach planów inwestycyjnych przewidziana jest modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Łomnicy. Ta działka poprawi warunki do prowadzenia zajęć sportowych oraz zapewni bezpieczne miejsce dla uczniów do uprawiania sportu, co jest niezwykle istotne dla zdrowia i rozwoju fizycznego młodego pokolenia.
Ponadto, gmina Zbąszyń aktywnie dąży do budowy nowego jazu na rzece Obrze w Przyprostyni. Ten projekt ma znaczenie strategiczne jeśli chodzi o stan wód w jeziorze.
Wszystkie te inwestycje stanowią wyraz determinacji Gminy Zbąszyń w kreowaniu lepszej przyszłości dla swoich mieszkańców. Poprzez inwestycje w edukację, sport oraz infrastrukturę, Gmina nie tylko stawia na rozwój fizyczny i intelektualny swoich mieszkańców, ale także buduje silniejszą i bardziej zintegrowaną społeczność. Otwarta na nowe możliwości i gotowa do działania, Gmina Zbąszyń krokiem po kroku kształtuje przyszłość, w której jej mieszkańcy mogą się rozwijać.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”