Loading...

Jubileusz 30-lecia piastowania funkcji Sołtysa Zakrzewka

2024-03-10T17:34:00+01:0010 marca, 2024|Aktualności|

9 marca 2024 roku sołectwo Zakrzewko zorganizowało uroczystość związaną z 30-leciem piastowania funkcji Sołtysa przez Pana Ireneusza Wilka. Spotkanie stało się okazją do podsumowania mijających lat, omówienia najważniejszych sukcesów i planów Pana Sołtysa, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej, szczególnie w zakresie budowy nowej Sali Wiejskiej na terenie „Przy Stawku”, gdzie realizowane są zadania związane z jego zagospodarowaniem przy wsparciu finansowym programu Pięknieje Wielkopolska Wieś, oraz modernizacji i doposażenia Remizy Strażackiej.

Spotkanie stało się również okazją do życzeń złożonych z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przez Sołtysa Pana Ireneusza Wilka i Pana Marka Sołtysika, oraz Burmistrza Zbąszynia Pana Tomasza Kurasińskiego.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”