Loading...

Logo „Zbąszyń miasto nad jeziorem” znakiem zastrzeżonym

2024-03-04T22:09:47+01:004 marca, 2024|Aktualności|

Urząd Miejski w Zbąszyniu informuje, że przy współpracy Kancelarii Prawno-Patentowej zakończyła się procedura zastrzeżenia logotypu miasta: pełny zakres słowno – graficzny: Zbąszyń miasto nad jeziorem oraz kolory znaku towarowego: czerwony, niebieski, czarny i biały – nr prawa ochronnego 364014. Zgłoszenia znaku zostało dokonane w dniu 2 grudnia 2022 roku pod numerem Z.549897.

Na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne, które uprawnia do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe są wpisywane do rejestru. Rejestr jest jawny. Chroniąc swój znak towarowy można zapobiec czerpaniu korzyści lub nadużywaniu nazwy przez konkurentów. Pozwala na łatwiejsze dochodzenie ewentualnych roszczeń sądowych odnośnie prawa do danego znaku.

Znak zostaje zastrzeżony w 18 (9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 38, 41, 45) z pośród czterdziestu pięciu klas towarowych Wykazu Towarów i Usług klasyfikacji nicejskiej. Są to m.in. wydawnictwa, albumy, pocztówki, elementy drukowane i gadżety (16), usługi
w zakresie promocji i reklamy (35), organizacja i prowadzenie imprez publicznych, koncertów, festiwali, usług rozrywkowych (41). Wybór klas został podyktowany zakresem realizacji działań z obszaru szeroko rozumianego marketingu terytorialnego, przy których wykorzystywane jest logo miasta.

Logo miasta – znak towarowy, ma zdolność odróżniania produktu lub usługi na rynku. Jest przypisany do marki; właściciela – Gminy Zbąszyń. Nie może być wykorzystywany przez inne podmioty do celów nie zgodnych z zapisami strategii. Nie może być używany bez zgody właściciela ani w jakikolwiek sposób przerabiany modyfikowany, stosowanie systemu identyfikacji wizualnej loga miasta określone jest w księdze znaku.

Logo jest elementem prawnie chronionym. Zastrzeżenie znaku podnosi renomę projektów oznaczanych tym symbolem. Stanowi narzędzie marketingowe oraz podstawę budowania wizerunku marki. Poprzez wzbudzanie emocji i pozytywnych skojarzeń znak – logo przyciąga uwagę, podnosi atrakcyjność; rangę oznaczanych przedsięwzięć czy wyrobów.

Świadectwo

Znak

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”