Loading...

Mieszkańcy Chrośnicy zadecydowali o funduszu sołeckim na rok 2024.

2023-09-20T13:14:57+02:0020 września, 2023|Aktualności|

We wtorkowe popołudnie 19 września br. mieszkańcy sołectwa Chrośnicy podsumowali miniony rok, zadecydowali o wydatkowaniu funduszu sołeckiego na 2023 i 2024 rok oraz ustalili plan działań sołectwa na kolejne 12 miesięcy.
Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności rady sołeckiej w okresie 12 miesięcy, zaktualizowano tegoroczny Fundusz Sołecki, kierując niewykorzystane środki na doposażenie placu zabaw, doposażenie Sali Wiejskiej i kontynuację przebudowy drogi gminnej w kierunku posesji nr 35.
Po zapoznaniu się z propozycją Rady Sołeckiej, zebrani podjęli jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu planu rozdysponowania Funduszu Sołeckiego w roku 2024. W ramach ogólnej puli środków w wysokości 45 070,73 zł przewidziano:
1. Udział sołectwa w Programie Pięknieje Wielkopolska Wieś, z zamiarem kontynuacji prac na boisku sportowym – 15 000,00 zł;
2. Kontynuację przebudowy drogi w kierunku posesji nr 35 – 12 570,73 zł;
3. Organizację Święta Lasu – 5 000,00 zł;
4. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa – 5 000,00 zł;
5. Zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej – 3 500,00 zł;’
6. Bieżące utrzymanie Placu Zabaw i Boiska Sportowego – 3 000,00 zł;
7. Zakup wyposażenia na potrzeby dydaktyczne Szkoły Podstawowej i Przedszkola – 1 000,00 zł.
Kolejne punkty zebrania dotyczyły spraw bieżących sołectwa, w tym szczególnie trwających prac projektowych dla budowy Sali sportowej przy szkole, planów dotyczących rozbudowy sieci dróg rowerowych, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, czy też inwestycji na terenie sołectwa, których łączna wartość w latach 2018-2023 wyniosła ponad 637 tysięcy złotych.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”