Loading...

Mieszkańcy Łomnicy zadecydowali o funduszu sołeckim na rok 2024.

2023-09-27T14:13:45+02:0027 września, 2023|Aktualności|

We wtorkowy wieczór 26 września br. mieszkańcy sołectwa Łomnica podsumowali miniony rok, zadecydowali o wydatkowaniu funduszu sołeckiego na 2023 i 2024 rok oraz ustalili plan działań sołectwa na kolejne 12 miesięcy.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności rady sołeckiej w okresie 12 miesięcy, zaktualizowano tegoroczny Fundusz Sołecki, kierując niewykorzystane środki na utrzymanie terenów zielonych. Po zapoznaniu się z propozycją Rady Sołeckiej, zebrani podjęli uchwałę o zatwierdzeniu planu rozdysponowania Funduszu Sołeckiego w roku 2024. W ramach ogólnej puli środków w wysokości 47 168,29 zł przewidziano:
1. Zakup płyt betonowych, w celu przebudowy drogi gruntowej Białe Piaski – 40 168,29 zł.
2. Utrzymanie Boiska Sportowego – 7 000,00 zł.

Kolejne punkty zebrania dotyczyły spraw bieżących sołectwa, w tym szczególnie rozbudowy i przebudowy Sali Sportowej przy boisku, modernizacji Sali Wiejskiej i Remizy Strażackiej, planów dotyczących rozbudowy sieci dróg rowerowych, rozbudowy sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, czy też problemów wynikających z wysokotonażowego transportu żwiru. Na zakończenie omówiono inwestycje na terenie sołectwa, których łączna wartość w latach 2018-2023 wyniosła niemal 1,1 milion złotych.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”