Loading...

Mieszkańcy Nądni zadecydowali o funduszu sołeckim na rok 2024.

2023-09-20T13:48:42+02:0020 września, 2023|Aktualności|

We wtorek wieczorem 19 września br. mieszkańcy sołectwa Nądnia podsumowali miniony rok, zadecydowali o wydatkowaniu funduszu sołeckiego na 2023 i 2024 rok oraz ustalili plan działań sołectwa na kolejne 12 miesięcy.
Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności rady sołeckiej w okresie 12 miesięcy, zwrócono uwagę na bardzo dużą aktywność mieszkańców sołectwa włączających się działania na rzecz wsi w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa, wydarzeń kulturalnych i integracyjnych. Aktualizacji poddano tegoroczny Fundusz Sołecki, doprecyzowując założenia prac na rzecz budowy ogrodzenia przy boisku sportowym o wartości 7000 zł.
Po zapoznaniu się z propozycją Rady Sołeckiej, zebrani podjęli uchwałę o zatwierdzeniu planu rozdysponowania Funduszu Sołeckiego w roku 2024. W ramach ogólnej puli środków w wysokości 53 783,68 zł przewidziano:
1. Kontynuację prac związanych z przebudową dróg gruntowych dla ulic Boiskowej (17 000,00 zł) i Nowej (15 000,00 zł);
2. Współorganizację Turnieju Kowalskiego – 5 000,00 zł;
3. Doposażenie Remizy Strażackiej – 5 000,00 zł;
4. Utrzymanie Boiska Sportowego – 4 000,00 zł;
5. Doposażenie placu zabaw, jako uzupełnienie projektu wspieranego przez IKEA Industry Poland Sp. z o.o – 3 500,00 zł;
6. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – 3 168,68 zł;
7. Organizację przedsięwzięcia integracyjnego dla Seniorów – 615,00 zł
8. Wsparcie działalności Kółka Rolniczego – 500,00 zł.
Kolejne punkty zebrania dotyczyły spraw bieżących sołectwa, w tym szczególnie trwających prac związanych z oceną ofert na budowę nowej szkoły podstawowej, planów dotyczących rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej i drogowej, czy też inwestycji na terenie sołectwa, których łączna wartość w latach 2018-2023 wyniosła ponad 1,6 mln. złotych.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”