Loading...

Mieszkańcy Nowego Dworu zadecydowali o funduszu sołeckim na rok 2024

2023-09-23T13:27:51+02:0023 września, 2023|Aktualności|

W piątkowe popołudnie, 22 września br. mieszkańcy sołectwa Nowy Dwór podsumowali miniony rok, zadecydowali o wydatkowaniu funduszu sołeckiego na 2024 rok oraz ustalili plan działań sołectwa na kolejne 12 miesięcy.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności rady sołeckiej w okresie 12 miesięcy, która wspierana aktywnością mieszkańców wsi realizowała wiele inicjatyw dotyczących dbania o wizerunek i czystość wsi, bezpieczeństwo komunikacyjne, czy też organizację wydarzeń integracyjnych o uznanej marce ponadlokalnej, takich jak Dzień Farmera.

Po zapoznaniu się z propozycją Rady Sołeckiej, zebrani podjęli jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu planu rozdysponowania Funduszu Sołeckiego w roku 2024. W ramach ogólnej puli środków w wysokości 42 811,81 zł przewidziano:

  1. Przebudowę drogi gminnej, na odcinku od drogi powiatowej w kierunku Kaplicy – 41 000,00 zł;
  2. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa – 1 811,81 zł.

Kolejne punkty zebrania dotyczyły spraw bieżących sołectwa, w tym szczególnie planów inwestycyjnych dla przebudowy dróg gminnych, podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drodze powiatowej przebiegającej przez centrum wsi, planowaną rozbudowę sieci wodnokanalizacyjnej na terenie sołectwa. Obok spraw związanych z organizacją wyborów parlamentarnych, omówiono potrzebę wsparcia na rzecz szkół ponadpodstawowych w Zbąszyniu, dla zapewnienia większego zainteresowania młodzieży lokalną ofertą edukacyjną. Na zakończenie zebrania Dzielnicowy Komisariatu Policji w Zbąszyniu Łukasz Krajcer, przeprowadził wykład dotyczący zagrożeń i sposobów im przeciwdziałania, jakie mogą dotyczyć osób starszych i seniorów, narażonych na wiele wyrafinowanych metod wyłudzeń pieniędzy i informacji.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”