Loading...

Mieszkańcy Nowej Wsi zadecydowali o funduszu sołeckim na rok 2024

2023-10-02T10:46:08+02:002 października, 2023|Aktualności|

W piątkowe popołudnie 29 września br. mieszkańcy Sołectwa Nowa Wieś podsumowali aktywność sołectwa  w okresie minionych 12 miesięcy, zaktualizowali Fundusz Sołecki na rok 2023, omówili plany na kolejny rok oraz zadecydowali o wydatkowaniu Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.

Po zapoznaniu się z propozycjami Rady Sołeckiej, zebrani podjęli szereg uchwał o zatwierdzeniu planu rozdysponowania Funduszu Sołeckiego w roku 2023 i 2024.  Zmiana tegorocznego budżetu dotyczyła zwiększenia środków przeznaczonych na doposażenie nowopowstałej Sali Wiejskiej. Dla roku 2024, w ramach ogólnej puli środków w wysokości 19 899,99 zł przewidziano:

  1. 17 500,00 zł – doposażenie Sali Wiejskiej;
  2. 1 500,00 zł organizację przedsięwzięć integracyjnych na terenie sołectwa;
  3. 899,99 zł – na utrzymanie terenów zielonych sołectwa;

Kolejne punkty zebrania dotyczyły spraw bieżących sołectwa, w tym szczególnie planów dotyczących utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich,  realizowanych obecnie na terenie całej gminy zadań, w tym szczególnie budowy szkoły podstawowej w Nądni, przyznanego dofinansowania w kwocie 2,6 mln zł na rzecz modernizacji  Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Zbąskiej. Omówiono także zadania realizowane na terenie sołectwa, których łączna wartość w latach 2018-2023 wyniosła ponad  802 tysiące złotych.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”