Loading...

Mieszkańcy Przyprostyni zadecydowali o funduszu sołeckim na rok 2024

2023-09-23T14:51:58+02:0023 września, 2023|Aktualności|

W piątkowy wieczór, 22 września br. mieszkańcy sołectwa Przyprostynia podsumowali miniony rok, zadecydowali o wydatkowaniu funduszu sołeckiego na 2024 rok oraz ustalili plan działań sołectwa na kolejne 12 miesięcy.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności rady sołeckiej w okresie 12 miesięcy, w tym również aktywności dotyczące przedsięwzięć integracyjnych, współdziałania z innymi sołectwami, i reprezentacji Sołectwa Przyprostynia na uroczystościach gminnych i powiatowych.

Po zapoznaniu się z propozycją Rady Sołeckiej, zebrani przegłosowali poszczególne propozycje wydatków i zdecydowali o zatwierdzeniu planu rozdysponowania Funduszu Sołeckiego w roku 2024. W ramach ogólnej puli środków w wysokości 53 783,68 zł przewidziano:

  1. Kontynuacje przebudowę drogi gminnej – Ul. Wiatracznej – 28 000,00 zł;
  2. Kontynuację rozbudowy sieci oświetlenia na ulicach Morelowej i Koźlarskiej – 16 000,00 zł;
  3. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej – 4 000,00 zł;
  4. Doposażenie Zespołów Regionalnych Wesela Przyprostyńskiego (3000,00 zł) i Przyprostyńskich Koziołków (500,00 zł) – 3 500,00 zł;
  5. Organizację przedsięwzięć integracyjnych (Mikołajki, Rajd Rowerowy, Dzień Babci i Dziadka) – 1 845,00 zł;
  6. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa – 438,68 zł.

Kolejne punkty zebrania dotyczyły spraw bieżących sołectwa, w tym szczególnie inwestycji na terenie sołectwa, których łączna wartość w latach 2018-2023 wyniosła ponad 5 milion 18 tysięcy złotych, na co złożyły głównie duże zadania, takie jak rozbudowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną, wspierane zewnętrznymi dotacjami. W dalszej części omówiono plany inwestycyjne dla przebudowy dróg gminnych, rozbudowy sieci dróg rowerowych, planowaną rozbudowę sieci wodnokanalizacyjnej na terenie sołectwa. Poruszono również kwestię budowy Jazu w Przyprostyni i konferencji prasowej dotyczącej odbudowy i budowy 2 Jazów w Przyprostyni i Rybojadach, zaplanowanej na dzień 26 września br. W kolejnych punktach zebrania, obok spraw związanych z organizacją wyborów parlamentarnych, omówiono potrzebę wsparcia na rzecz szkół ponadpodstawowych w Zbąszyniu, dla zapewnienia większego zainteresowania młodzieży lokalną ofertą edukacyjną. Na zakończenie zebrania Dzielnicowy Komisariatu Policji w Zbąszyniu Łukasz Krajcer, przeprowadził wykład dotyczący zagrożeń i sposobów im przeciwdziałania, jakie mogą dotyczyć osób starszych i seniorów, narażonych na wiele wyrafinowanych metod wyłudzeń pieniędzy i informacji.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”