Loading...

Mieszkańcy Stefanowa zadecydowali o funduszu sołeckim na rok 2024

2023-09-22T14:17:24+02:0022 września, 2023|Aktualności|

W czwartkowy wieczór 21 września br. mieszkańcy Sołectwa Stefanowo podsumowali aktywność sołectwa  w okresie minionych 12 miesięcy, omówili plany na kolejny rok oraz zadecydowali o wydatkowaniu Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.

Po zapoznaniu się z propozycją Rady Sołeckiej, zebrani podjęli jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu planu rozdysponowania Funduszu Sołeckiego w roku 2024.  W ramach ogólnej puli środków w wysokości 30 549,13 zł przewidziano:

  1. Przebudowę drogi gminnej od nr 26 w kierunku „Dębu” – 20 000,00 zł;
  2. Doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej – 6 200,00 zł;
  3. Organizacje przedsięwzięć integracyjnych na terenie sołectwa (Święta Konia i Dnia Dziecka) – 3 649,13 zł;
  4. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa – 700,00 zł.Kolejne punkty zebrania dotyczyły spraw bieżących sołectwa, w tym szczególnie trwających prac dla rozbudowy Sali Wiejskiej, planów dotyczących rozbudowy sieci dróg rowerowych, pogarszającego się stanu drogi powiatowej w kierunku Przyprostyni, inwestycji realizowanych obecnie na terenie całej gminy oraz zadań na terenie sołectwa Stefanowo, których łączna wartość w latach 2018-2023 wyniosła ponad 576 tysięcy złotych. Pan Sołtys Marek Sołtysik podziękował zebranym za całoroczną pracę na rzecz wsi, za włączanie się w prace poprawiające wizerunek miejscowości, umożliwiające realizację wyjątkowych wydarzeń o zasięgu daleko wykraczającym poza granice gminy, takich jak doroczne Święto Konia czy Dzień Dziecka, oraz tegoroczne Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

W czwartkowy wieczór 21 września br. mieszkańcy Sołectwa Stefanowo podsumowali aktywność sołectwa  w okresie minionych 12 miesięcy, omówili plany na kolejny rok oraz zadecydowali o wydatkowaniu Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.

Po zapoznaniu się z propozycją Rady Sołeckiej, zebrani podjęli jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu planu rozdysponowania Funduszu Sołeckiego w roku 2024.  W ramach ogólnej puli środków w wysokości 30 549,13 zł przewidziano:

  1. Przebudowę drogi gminnej od nr 26 w kierunku „Dębu” – 20 000,00 zł;
  2. Doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej – 6 200,00 zł;
  3. Organizacje przedsięwzięć integracyjnych na terenie sołectwa (Święta Konia i Dnia Dziecka) – 3 649,13 zł;
  4. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa – 700,00 zł.Kolejne punkty zebrania dotyczyły spraw bieżących sołectwa, w tym szczególnie trwających prac dla rozbudowy Sali Wiejskiej, planów dotyczących rozbudowy sieci dróg rowerowych, pogarszającego się stanu drogi powiatowej w kierunku Przyprostyni, inwestycji realizowanych obecnie na terenie całej gminy oraz zadań na terenie sołectwa Stefanowo, których łączna wartość w latach 2018-2023 wyniosła ponad 576 tysięcy złotych. Pan Sołtys Marek Sołtysik podziękował zebranym za całoroczną pracę na rzecz wsi, za włączanie się w prace poprawiające wizerunek miejscowości, umożliwiające realizację wyjątkowych wydarzeń o zasięgu daleko wykraczającym poza granice gminy, takich jak doroczne Święto Konia czy Dzień Dziecka, oraz tegoroczne Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”