Loading...

Mieszkańcy Strzyżewa zadecydowali o funduszu sołeckim na rok 2024

2023-10-02T09:47:38+02:002 października, 2023|Aktualności|

W czwartkowy wieczór 28 września br. mieszkańcy Sołectwa Strzyżewo podsumowali aktywność sołectwa  w okresie minionych 12 miesięcy, zaktualizowali Fundusz Sołecki na rok 2023, omówili plany na kolejny rok oraz zadecydowali o wydatkowaniu Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.

Po zapoznaniu się z propozycjami Rady Sołeckiej, zebrani podjęli szereg uchwał o zatwierdzeniu planu rozdysponowania Funduszu Sołeckiego w roku 2024.  W ramach ogólnej puli środków w wysokości 52 976,76 zł przewidziano:

  1. 30 376,76 – zakup płyt betonowych, na kontynuację przebudowy drogi w kierunku Stacji PKP;
  2. 8 000,00 zł – doposażenie kuchni Sali wiejskiej;
  3. 4 000,00 zł – prace projektowe dla oświetlenia Strzyżewo Piaski;
  4. 4 000,00 zł – na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej;
  5. 3 000,00 zł – na utrzymanie terenów zielonych sołectwa;
  6. 3 000,00 zł – utrzymanie boiska sportowego.
  7. 600,00 organizację rajdu rowerowego wokół Jeziora Błędno.

Kolejne punkty zebrania dotyczyły spraw bieżących sołectwa, w tym szczególnie planów dotyczących rozbudowy sieci dróg rowerowych, pogarszającego się stanu mostu i drogi powiatowej w kierunku Zbąszynia, inwestycji realizowanych obecnie na terenie całej gminy oraz zadań na terenie sołectwa, których łączna wartość w latach 2018-2023 wyniosła ponad  2,6 mln złotych.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”