Loading...

Mieszkańcy Zakrzewka zadecydowali o funduszu sołeckim na rok 2024

2023-09-22T13:23:40+02:0022 września, 2023|Aktualności|

W czwartkowe popołudnie, 21 września br. mieszkańcy sołectwa Zakrzewko podsumowali miniony rok, zadecydowali o wydatkowaniu funduszu sołeckiego na 2024 rok oraz ustalili plan działań sołectwa na kolejne 12 miesięcy.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności rady sołeckiej w okresie 12 miesięcy, zwrócono uwagę na bardzo dużą aktywność mieszkańców sołectwa włączających się działania na rzecz wsi w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa oraz wydarzeń integracyjnych na rzecz najmłodszych mieszkańców sołectwa.

Po zapoznaniu się z propozycją Rady Sołeckiej, zebrani podjęli jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu planu rozdysponowania Funduszu Sołeckiego w roku 2024. W ramach ogólnej puli środków w wysokości 20 814,28  zł przewidziano:

  1. Kontynuację prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy stawku, również jako wkład do Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś – 5 000,00 zł;
  2. Prace remontowe przy Remizie Strażackiej – 5 000,00 zł;
  3. Doposażenie Sali Wiejskiej – 5 000,00 zł;
  4. Doposażenie Remizy Strażackiej – 3 000,00 zł;
  5. Organizację wydarzeń integracyjnych – 2 000,00 zł;
  6. Utrzymanie terenów zielonych – 814,28 zł.

Kolejne punkty zebrania dotyczyły spraw bieżących sołectwa, w tym szczególnie trwających prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy stawku, dostępności komunikacyjnej dzięki planowanym inwestycjom w rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, planów inwestycyjnych dla przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa, czy też inwestycji na terenie sołectwa, których łączna wartość w latach 2018-2023 wyniosła ponad 470 tys. złotych. Na zakończenie poruszono sprawy dotyczące organizacji zbliżających się Wyborów Parlamentarnych, głównie w kontekście zapewnienia dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”