Loading...

Nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie

2023-10-03T14:35:48+02:003 października, 2023|Aktualności|

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z zamiarem wnioskowania o przyznanie dofinansowania przez Gminę Zbąszyń w ramach programu Ciepłe Mieszkanie chcielibyśmy dokonać wstępnego rozpoznania potrzeb mieszkańców w tym zakresie.

OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO OTRZYMANIA WSPARCIA SĄ:
1. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego lub najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2. wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

W SZCZEGÓLNOŚCI DOFINANSOWANIE MOŻNA UZYSKAĆ NA:

♦ w przypadku osób fizycznych

1. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) i jego wymianę na źródła ciepła wskazane w Programie, tj.: pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, kocioł zagazowujący drewno o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne) lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.
2. Dodatkowo możliwe będzie:
– wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu)
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
– wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia (jeśli jest niezbędna).

♦ w przypadku wspólnot

1. Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
2. Dodatkowo możliwe będzie:
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),
– przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia (jeśli jest niezbędna).
– zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące zakres wymienionych w pkt. 2. (Udzielenie dotacji w w tym przypadku jest możliwe gdy użytkowane wspólne źródło ciepła dla budynku mieszkalnego lub indywidualne źródła ciepła dla wszystkich lokali mieszkalnych w budynku, jest inne niż źródło na paliwo stałe lub jest źródłem ciepła na paliwa stałe spełniającym wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA
– w przypadku osób fizycznych wyróżniono następujące poziomy dofinansowania:
– podstawowy – do 30 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16,5 tys. zł
– podwyższony – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27,5 tys. zł,
– najwyższy – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41,0 tys. zł.
– w przypadku wspólnot do 60 % kosztów kwalifikowalnych ale, nie więcej niż 350 tys., 360 tys. i 375 tys. (w zależności od rodzaju przedsięwzięcia obejmującego demontaż źródła ciepła i montaż nowego źródła ciepła oraz 150 tys. (w przypadku przedsięwzięcia nieobejmującego wymiany źródła ciepła)

Wypełnione deklaracje można dostarczyć do biura podawczego Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu, osobiście bądź za pomocą skrzynki e-mail: urzad@zbaszyn.pl lub poprzez portal Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca (e-konsultacje) w terminie do dnia 13 października 2023 r.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się dnia 9 października 2023 r. o godzinie 15.30 w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu .

Podczas spotkania będzie możliwe złożenie wstępnej deklaracji o zamiarze przystąpienia do Programu.

Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania. Przystąpienie Gminy Zbąszyń do programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależnione będzie od ilości osób zainteresowanych. W tym celu prosimy o wypełnianie i złożenie ankiet, która pozwolą oszacować skalę potrzeb. Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Zbąszyń dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”:
https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie/

 

Pliki do pobrania:

deklaracja ciepłe mieszkanie osoby fizyczne

deklaracja ciepłe mieszkanie wspolnoty

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”