Loading...

O bezpieczeństwie powodziowym i retencji rozmawiano w Zbąszyniu.

2024-02-01T14:50:20+01:001 lutego, 2024|Aktualności|

Z udziałem przedstawicieli Spółek Wodnych i Rad Sołeckich, 31 stycznia 2024 r. w siedzibie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbąszyniu, zrealizowano spotkanie informacyjne dotyczące realizacji skoordynowanych inwestycji, związanych z bezpieczeństwem powodziowym i retencją, planowanych na rok 2024. Podczas spotkania, Burmistrz Zbąszynia przedstawił szereg działań zrealizowanych w latach 2020 – 2023, związanych głównie z odbudową Jazu w Perzynach (obecnie w Przyprostyni), inicjowanych i realizowanych z udziałem władz samorządowych i społeczników. Determinacja i pomocnicze działania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie przyczyniły się do skutecznego prowadzenia procedur administracyjnych, które powinny zostać zakończone w 2 kwartale 2024 roku, co pozwoli na szybkie rozpoczęcie prac budowalnych.

W drugiej części spotkania konstruktor i ekspert w dziedzinie budowy urządzeń piętrzących i elektrowni wodnych Pan Andrzej Polniak z firmy AQUA-Tech Sp. z o. o. przedstawił efekty wspólnego z Gminą Zbąszyń i Gminną Spółką Wodną w Zbąszyniu opracowania projektowego dla budowy innowacyjnego jazu kompozytowego, który już uzyskał wszelkie uzgodnienia administracyjne i zostanie zainstalowany na terenie sołectwa Przyprostynia w okresie letnim.

Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano znaczenie współpracy pomiędzy instytucjami, spółkami wodnymi, rolnikami i mieszkańcami gminy. Tylko wspólna realizacja wielu rozproszonych zadań w zakresie odbudowy urządzeń małej retencji pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie powodziom i gromadzenie wody w okresach suszy.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”