Loading...

Ogłoszenie o możliwości zakupu węgla.

2023-12-12T14:04:56+01:0012 grudnia, 2023|Aktualności|

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Zbąszynia informuje o możliwości zakupu węgla na potrzeby gospodarstw domowych, pozostałego po preferencyjnej sprzedaży węgla, w cenie 1,2 tys. zł za tonę. Do sprzedaży przeznaczone jest ok. 9 ton węgla sortymentu groszek (uziarnienie 5-25mm) a więc dostosowanego do podajnikowych kotłów centralnego ogrzewania.

Wniosek o zakup węgla można złożyć na piśmie (wzór wniosku dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Maksymalnie wnioskować można o zakup 2 ton węgla. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności złożenia a po weryfikacji wniosku z potencjalnym nabywcą niezwłocznie skontaktuje się pracownik Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu. Z uwagi na kończący się rok kalendarzowy wymagane będzie uiszczenie opłaty za zakupiony węgiel do 20 grudnia 2023r. Dostępny do sprzedaży węgiel znajduje się w firmie STALBRUD w Zbąszyniu przy ul. 17 Stycznia 3. Ewentualny transport węgla będzie dodatkowo płatny.

 

BURMISTRZ ZBĄSZYNIA

Tomasz Kurasiński

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”