Loading...

Otwarcie stawu w Zakrzewku

2023-09-20T12:36:26+02:0019 września, 2023|Aktualności|

W piątkowe popołudnie 15 września miało miejsce szczególne wydarzenie dla mieszkańców wsi Zakrzewko, którzy w tym dniu świętować mogli otwarcie nowo utworzonego miejsca spotkań przy stawie w Zakrzewku. Projekt pn. ,,Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez zagospodarowanie stawu w Zakrzewku” współfinansowany był ze Środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wymogiem udziału w konkursie było przystąpienie do programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Mieszkańcy Zakrzewka wyrazili wolę przystąpienia do wspomnianego programu na zebraniu wiejskim 14 grudnia 2022 roku, a po złożeniu wniosku i pozytywnym rozpatrzeniu, możliwe było podpisanie umowy, która obejmowała realizację takich czynności jak: położenie nawierzchni utwardzonej w formie kostki, stworzenie ogrodzenia, instalację ławek, stojaków na rowery, koszy oraz wykonanie nowych nasadzeń.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych gości oraz przecięcia wstęgi na znak otwarcia nowo powstałego miejsca, przez burmistrza Tomasza Kurasińskiego, sołtysa wsi Zakrzewko Ireneusza Wilka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pana Pawła Zbierajewskiego oraz dwóch młodych mieszkańców Zakrzewka – Vanessę Kozę oraz Jakuba Chłopka. Po części oficjalnej mieszkańcy wsi mogli skorzystać z atrakcji w pełni ufundowanych przez sołectwo wsi Zakrzewko takich jak przepyszne jedzenie, przejażdżka bryczką czy zamek dmuchany dla najmłodszych.

Realizatorem robót była firma Pana Krzysztofa Marchewki z siedzibą w Starym Jastrzębsku, który w niecały miesiąc zmienił to miejsce nie do poznania. Ogólna wartość projektu wyniosła 99.174,85 zł, z czego 69.422,00 zł, stanowiła dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 19.101,51 to środki własne gminy, a 10.651,34 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego.

Podkreślić należy duże zaangażowanie mieszkańców sołectwa, którzy w czynie społecznym wykonali szereg prac przy realizacji projektu, w tym prace związane z dosiewem oraz sadzeniem drzew i krzewów. To właśnie dzięki temu zaangażowaniu powstało wyjątkowe miejsce wypoczynku oraz integracji lokalnej społeczności.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”