Loading...

Otwarcie szkoły w Przyprostyni

2023-09-12T10:23:45+02:0012 września, 2023|Aktualności|

Piękny i słoneczny dzień 11 września 2023 r. był szczególny dla gminy Zbąszyń i całej naszej społeczności. W tym uroczystym dniu oficjalnie został otwarty nowy budynek, wchodzący w skład zabudowań Szkoły Podstawowej w Przyprostyni. W wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości: przedstawiciele władz samorządowych na czele z Panem Burmistrzem Tomaszem Kurasińskim, Dyrektor Delegatury Kuratorium w Lesznie – Pan Tadeusz Waczyński, przedstawiciele instytucji biorących udział w procesie budowlanym i odbiorze inwestycji, Wykonawca robót budowlanych – Pan Piotr Poniedziałek, Ksiądz Proboszcz Zbigniew Piotrowski, dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy, sołtysi oraz przedstawiciele innych lokalnych instytucji.

Oficjalnego otwarcia i powitania przybyłych gości dokonał Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyprostyni Lucyna Młodystach. Następnie przecięto wstęgę jako symbol otwarcia nowego obiektu, a ksiądz proboszcz Zbigniew Piotrowski dokonał jego poświęcenia. Po wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęła się część artystyczna, którą przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przyprostyni. Dodatkowo uświetnił ją swoim występem Zespół Dziecięcy „Przyprostyńskie Koziołki” przy akompaniamencie muzyków ze Stowarzyszenia Muzyków Ludowych. Na zakończenie zaproszeni zwiedzili budynek.

Przypomnieć należy, że oddane właśnie do użytkowania nowe skrzydło powstało jako dobudowa do istniejących zabudowań szkolnych. Nowy obiekt to budynek dwukondygnacyjny z 4 salami dydaktycznymi (po 2 na każdej kondygnacji), pomieszczeniami komunikacji i WC. Ponadto w ramach inwestycji dokonano wydzielenia z holu głównego trzech pomieszczeń gospodarczych. Oprócz prac budowlanych w ramach zadania kompleksowo wyposażono rozbudowaną części szkoły, zagospodarowano terenu wokół oraz przeniesiono i rozbudowano placu zabaw. Szkołę wyposażono w nowoczesny, zintegrowany zestaw generatorów odnawialnej energii słońca i wiatru, wraz z magazynem energii.

Zadanie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymane na ten cel dofinansowanie to: 1 950 000,00 zł, a łączny koszt niemalże zmieścił się w tej kwocie.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”